29-12-2015

Mỹ Hoàng

Mọi người nói tôi không có năng khiếu về Marketing Online, nhưng sau hơn 2 tháng nhờ Công ty tôi đã có 1 website mang Khách hàng tiềm năng về khá tốt, có thể nói là kênh chủ lực để đánh các dự án tập trung mà Công ty tôi là Chủ đầu tư, tôi hoạt động cùng với sự hỗ trợ tư vấn kỹ thuật từ đội ngũ nhân viên, hiện tôi đã tăng mức doanh thu khá cao.