Tag Archives: Website thương mại điện tử

Khái niệm và đặc điểm Website thương mại điện tử

Khái niệm và đặc điểm Website thương mại điện tử

Lịch sử thương mại điện tử được bắt đầu từ khoảng 40 năm trước ở dạng sớm và thô sơ nhất. Với tân tiến ngày nay thì thương mại điện tử đã đực sử dụng rộng rãi hơn, các hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa và dịch vụ đều thông qua các phương tiện […]