29-12-2015

Trịnh Tường Vũ

Sau 1 thời gian thiết kế web tôi đã có nhiều thời gian hơn giành cho Gia Đình nhưng vẫn đảm bảo mức doanh thu hàng tháng, sau hơn 3 tháng website hoạt động cùng với sự hỗ trợ tư vấn kỹ thuật từ đội ngũ nhân viên, hiện tôi đã tăng mức doanh thu khá cao.